Harmonogram zajęć klas IV-VIII w okresie edukacji hybrydowej
tj. 17 maja do 28 maja 2021r.


klasy: V,VI, VIII: 17,18,19 maja 2021r. – nauka stacjonarna w szkole,
20 i 21 maja oraz 24 i 28- edukacja zdalna

klasy: IV i VII: 17,18 i 19 maja 2021r. – edukacja zdalna,
20 i 21 maja oraz 24 i 28 maja – nauka stacjonarna w szkole.

Wszystkie lekcje będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowaczych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego:
25, 26 i 27 maja 2021r., tj. dni egzaminu ósmoklasisty.

Od 31 maja 2021r. uczniowie wszystkich klas wracają do edukacji stacjonarnej w szkole.