Informacje o rekrutacji do przedszkola, 1 klasy i świetlicy Zarządzenie Wójta Gminy Czarna (zał.2 do 6_2019)