Lesistość w państwach Europy


Kliknij na widoczną po lewej mapę Europy (otworzy się duży obraz), skopiuj go do np. programu Paint, gdzie przedstawisz na nim kolorami dane z tabeli.