Przekątna prostopadłościanu

Graniastosłup prawidłowy trójkatny

Graniastosłup prawidłowy szesciokatny

Graniastosłup prawidłowy osmiokatny

Ostrosłup czworokatny

Graniastosłup o podstawie trapezu

Graniastosłup prawidłowy 12-katny

Wyciety kawałek

Kula w pudełku