Czas na świecie
Animacja dzień/noc
Strefy czasowe (na pełny ekran)
Strefy czasowe (duża mapa (poza ekran))
Strefy czasowe na mapie + aktualny czas w wybranym mieście
Dzień/noc na mapie świata + aktualny czas w wybranym mieście