Obejrzyj film poklatkowy wykonany 23 września 2016 r. z okna pracowni komputerowej naszej szkoły.

html5 video formats by EasyHtml5Video.com v3.9.1

Z wielu tworzących się wtedy chmur wybieramy jedną (zaznaczoną niebieską strzałką).
Przyjmijmy, że ma kształt sześcianu o krawędzi 100m:

a) Oblicz ile waży ta chmura, jeśli przyjmuje się, że 1 metr sześcienny chmury waży średnio pół grama.
b) Napisz krótkie wyjaśnienie, dlaczego chmury nie spadają na ziemię.