Radary

Polska

Obraz radarowy przedstawiany jest w jednostkach dBz (decybele Z) - jest to miara współczynnika odbicia sygnału radaru od obiektu i mówiąc ogólnie zależy od liczby kropel w jednostce objętości i średnicy tych kropel

OGÓLNY OPIS WARTOŚCI dBz:
- do 25 dBz: brak deszczu lub słaby deszcz,
- 30 - 35 dBz: średni deszcz,
- 40 - 45 dBz: silny lub bardzo silny deszcz,
- 50 dBz: intensywny deszcz,
- 55 - 60 dBz: ekstremalny,>/br> - 65 dBz: grad.Słowacja

Słowackie radary meteo obejmują również Polskę południową, w tym południowo-wschodnią. W prawym rogu mapy jest przycisk View Fullscreen.Europa

Jest wiele stron z obrazami radarowymi całej Europy - my wybraliśmy windy.com, gdyż jest tam od razu "komplet" pozostałych danych meteo.