Nowy projekt

Idź do spisu treści

Menu główne

 
   Należy sobie zdać sprawę, że mowa polska w rzeczywistości zanika.  Frustrujące jest to, że posługiwanie się językiem polskim przynosiło naszym przodkom dumę, natomiast aktualnie młodzież i nie tylko nie przywiązuje już wagi do korzeni. Przede wszystkim  zastępujemy piękne polskie wyrazy słowami angielskimi. Wydaje się, że czasem po prostu wtrącamy je nieświadomie. Dawniej ludzie też nie posługiwali się perfekcyjnie językiem ojczystym, ale  używali gwar określonych dla danych rejonów, w których powstały;                 
   gwara - terytorialna odmiana języka, mowa ludności (zwłaszcza wiejskiej), wyodrębniona z języka ogólnego i gwar sąsiadujących poprzez odrębności fonetyczne i leksykalne. Czasem wyodrębnia się również podrzędne w stosunku do dialektu zespoły gwarowe. Granice gwar, podobnie jak granice dialektów, wyodrębniane są w badaniach językoznawczych poprzez zestawianie językowych cech dystynktywnych (cech odróżniających) na określonych terytoriach i niejednokrotnie mają charakter umowny.
  Gwary były jednak wynikiem kultury i tradycji a nie, tak jak teraz, zbyt częstym używaniem Internetu  i brakiem samodzielności. Gwara medyńska uformowała się w dialekcie małopolskimi, niestety, pamiętają o niej już tylko nasi dziadkowie. Na tej stronie każdy może się czegoś o niej dowiedzieć.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego