Światło podczerwone związane jest z temperaturą - każdy obiekt emituje takie światło,
a specjalne kamery mogą go wykryć i przedstawić w "widzialny" dla nas sposób.