PROJEKT GIMNAZJALNY

Domink Bieniarz, Kacper Ćwikowski, Michał Dudek, Michał Rzeszutek, Lucjan Wisz