Nasze zakupy!

Prezentujemy sprzęt, który został zakupiony na potrzeby realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.