Oto link do zadania domowego - K L I K N I JRozpoznawanie figurPodaj JAK NAJDOKŁADNIESZE nazwy tych figur:A. Czado