Satelity meteorologiczne

METEOSAT

Meteosat to nazwa wspólna kilku satelitów meteorologicznych zarządzanych przez organizację EUMETSAT. Są to satelity geostacjonarne, czyli obiegając Ziemię w czasie 24 godzin, "wiszą" nad tym samym miejscem na Ziemi.
Obecnie czynne są satelity Meteosat-8, -9, 10 i -11, wszystkie są drugiej generacji (MSG). Satelity Meteosat-9 i 10 zostały umieszczone nad Afryką Środkową, natomiast Meteosat-8 stanowi rezerwę dla Meteosata-10.
Meteosat-9 wykonuje zdjęcia w trybie „rapid scan” (zdjęcia tylko dla obszaru Europy z częstotliwością 5 minut), natomiast Meteosat-10 operacyjnie wykonuje zdjęcia dla całej półkuli z częstotliwością 15 minut.METOP

Metop to seria trzech satelitów meteorologicznych, które obiegają Ziemię po orbitach polarnych. Ich ruch jest zsynchronizowany ze Słońcem tak, że są nad danym obszarem Ziemi zawsze o tej samej porze.